De Harkemaster Courant | DeHarkema.frl |

Foto:

World Servants groep Harkema

World Servants groep Harkema weer los voor nieuw project
Na ons succes van ons project ZA316 in Mzululwa te Zambia in 2016, wat mede mogelijk gemaakt was door de grote steun van heel veel dorpsgenoten, hebben wij weer plannen voor een volgend (bouw)project. Wederom hebben een aantal jongeren uit Harkema al aangegeven mee te willen. Tevens komt er een deelnemer uit de Westereen, die ook vorig project mee is geweest, mee doen in onze groep.
Het is onze bedoeling om begin 2018 weer te starten met acties.
Voor ouders en belangstellenden organiseren wij een informatieavond op zondagavond 19 november over het werk van World Servants en de projecten die zij organiseren. 

lees verder »

Bron: Stichting Doarpsblêd de Harkema