Bladkorven in dorpen Achtkarspelen

In verband met de verwerking van het bladafval op het composteringsterrein, is het belangrijk dat er alleen bladeren in korven terecht komen. Overig groen hoort niet in de korven thuis. Ook als u bladafval heeft verzameld in vuilniszakken vragen wij u alleen de bladeren in de korven te gooien. Op de onderstaande locaties zijn bladkorven neergezet:

 • Augustinusga: Skoalikkers, Geawei
 • Boelenslaan: Master de Boerstrjitte, Brandewyk
 • Buitenpost: Julianalaan, Bernhardlaan, Bernhardlaan/Wilgeroos, Bernhardlaan/Kranswier, Molenstraat, Oude Havenstraat, Parcours/De Ring, Halbertsmastraat, Dr. Wumkestraat, Nijenstein, Concourslaan
 • Drogeham: Dykswal, Slotstrjitte, De Kromelle, Lytse Wei
 • Gerkesklooster: De Gauw/Wibrandstraat, De Gauw, Groningerstreek
 • Harkema: Nijewei, Nijkamp, Homear/De Singel, Nijebuorren, Koetsekralen, De Kriken, Ikeloane/De Kriken,  Pauloane, De Esken/Pauloane, Reitsmastrjitte, Ringwyk
 • Kootstertille: Goudtsjeblomstrjitte, Alde Dyk, WillemLodewykstrjitte, Van Harinxmastrjitte, Kanselarije, Linthorst Homanloane, Frisostrjitte, WillemFrederikstrjitte
 • Surhuisterveen: De Houtduif/De Buizerd, J. Binneslaan/BJ Schurerweg, De Spreeuw/De Gaai, De Groenling/De Dellen, De Leijen, Grietmanstraat, Warreboslaan, Gedempte Vaart/Vermaning, De Fazant, Bloemkamp
 • Surhuizum: Lustenburg
 • Twijzel: Dobbe, Persieltsjelan, Mounewei
 • Twijzelerheide: It Heideloantsje, Skoalstrjitte

Veegauto

De veegauto ruimt gevallen blad op. Op het onderstaande overzicht ziet u in welke week u de veegauto in uw dorp kunt verwachten gedurende de bladperiode

week 41
Buitenpost – Twijzel – Twijzelerheide – Kootstertille – Drogeham – Gerkesklooster/Stroobos

week 42
Boelenslaan – Surhuisterveen – Harkema – Surhuizum – Augustinusga

week 43
Buitenpost – Twijzel – Twijzelerheide – Kootstertille – Drogeham – Gerkesklooster/Stroobos 

week 44
Boelenslaan – Surhuisterveen – Harkema – Surhuizum – Augustinusga 

week 45
Buitenpost – Twijzel – Twijzelerheide – Kootstertille – Drogeham – Gerkesklooster/Stroobos 

week 46
Boelenslaan – Surhuisterveen – Harkema – Surhuizum – Augustinusga 

week 47
Buitenpost – Twijzel – Twijzelerheide – Kootstertille – Drogeham – Gerkesklooster/Stroobos

week 48
Boelenslaan – Surhuisterveen – Harkema – Surhuizum – Augustinusga

week 49
Buitenpost – Twijzel – Twijzelerheide – Kootstertille – Drogeham – Gerkesklooster/Stroobos

week 50
Boelenslaan – Surhuisterveen – Harkema – Surhuizum – Augustinusga

Bron: Gemeente Achtkarspelen