Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kiezen ervoor om vanaf 2018 een ‘open house model’ in te richten voor de levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen. In dit open house model komt elke aanbieder die voldoet aan onze eisen in aanmerking voor een uitvoeringsovereenkomsten. De uitvoeringsovereenkomsten garanderen geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Overlegtafels

Binnenkort worden overlegtafels georganiseerd om de invulling van het programma van eisen en de uitvoeringsovereenkomst met aanbieders nader uit te werken. Aanbieders die interesse hebben in een overeenkomst voor de levering van Wmo maatwerkvoorzieningen worden uitgenodigd deel te nemen aan de toelatingsprocedure voor levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen voor 2018 en verder. Tijdens deze toelatingsprocedure worden overlegtafels georganiseerd op de volgende data en tijdstippen:

  • 19 juli 2017 van 9.30 tot 12.00 te Burgum
  • 23 augustus 2017 van 9.30 tot 12.00 te Burgum
  • 6 september 2017 van 9.30 tot 12.00 te Burgum

Aanmelden

De bijeenkomsten worden gehouden in Partycentrum De Pleats, Schoolstraat 82 te Burgum. Aanbieders kunnen alleen deelnemen na voorafgaande aanmelding via email [email protected].

Bijlagen

In de bijlage “Toelichting procedure Open House Model” (onderaan deze pagina) wordt verder toegelicht hoe de toelatingsprocedure is ingericht en welke werking de overlegtafels hebben. De agenda voor de eerstkomende bijeenkomst vindt u ook bij de documenten.

Bron: Gemeente Achtkarspelen